Algemene voorwaarden Engelenpraktijk AngelloveDeze voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten,engelenmeditatieavonden en workshops.

1. Aansprakelijkheid
Een consult of deelname aan een workshop of andere door Angellove georganiseerde activiteit kan nooit een behandeling van een reguliere arts vervangen. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

2. Gezondheid
Wanneer u onder behandeling bent bij een arts, dient u zelf uw behandelend arts/specialist op de hoogte te brengen van behandelingen gegeven door Angellove. Het is aan te raden pas na overleg met de behandelend arts/specialist een afspraak te maken. In het kader van een behandeling wordt geen medische diagnose gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige (pijn)klachten.

3. Geheimhouding
Angellove hanteert een geheimhoudingscode en zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen emailadres of telefoonnummer).

4. Betaling
Alle consulten- of workshops dienen contant of via een bankoverschrijving afgerekend te worden. Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd verdere behandeling of deelname aan workshops op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Afspraak maken/annuleren
Alle behandelingen gaan op afspraak. Afspraken kunnen worden gemaakt per email, telefoon of via het contactformulier op de website. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

6. Workshop annuleren
Bij annuleren van deelname aan een workshop binnen een week van de workshop zal 50% van het workshopgeld in rekening worden gebracht. Bij niet aanwezig zonder afmelding zal 100% in rekening wordengebracht. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, startdatum van de cursus en het telefoonnummer. Bij het halverwege annuleren van deelname aan een workshop wordt geen cursusgeld gerestitutioneerd en/of verrekend.

aah

Volg Angellove op

Aanbod

Aquarius Angels© Healing
Engelenkaart Reading
Engelenvleugels
Bevrijd jezelf


Workshops

Healing weekend
Vraag het je Engelen
Bekijk ook

Gratis
Angela
Algemene voorwaarden
Links


Neem contact op

Engelenpraktijk Angellove
Kerkstraat 106
3262PH Oud-Beijerland
06 245 021 63
angela@angellove.nl

© 2018 Angellove